John Frevert

Spring 2021 Sections

  • CEPD-6182 (Internship: Prof Counseling) Section: 01
  • CEPD-6188 (Practicum: Prof Counseling) Section: E01

Fall 2020 Sections

  • CEPD-6182 (Internship: Prof Counseling) Section: 01
  • CEPD-6188 (Practicum: Prof Counseling) Section: 01

Spring 2020 Sections

  • CEPD-6182 (Internship: Prof Counseling) Section: 01
  • CEPD-6188 (Practicum: Prof Counseling) Section: 03

Fall 2019 Sections

  • CEPD-6182 (Internship: Prof Counseling) Section: 01
  • CEPD-6188 (Practicum: Prof Counseling) Section: 01